CE-Märkning
Riskanalyser

Att CE-märka maskiner är i de flesta fall en egenförsäkran av maskintillverkaren. Att ttillämpa relavanta direktiv och standarder kräver en gedigen kunskap om aktuella direktiv och standarder. Att sedan göra en bra riskanalys och ställa samman en teknisk tillverkningsdokumentation är också kunskapskrävande. Med 20 års erfarenhet av EU:s maskindirektiv guidar vi er smidigt genom processen.

Att utföra riskanalyser på maskiner är ett komplext arbete. Förutom att det finns ett flertal olika regelverk kopplade till maskinens ålder och användning skall man dessutom förutse risker vid avsedd användning av maskinen OCH risker vid förutsebar felaktig användning av maskinen. Här kommer vår 20:åriga erfarenhetsbank till god användning för dig som kund.

Arbetsmiljö
Utbildning

Att erbjuda sin personal en säker arbetsmiljö är bara inte en förutsättning för ett produktivt företag utan även ett lagkrav.
Vi hjälper Er med riskanalyser och åtgärdsförslag som skapar en säker och effektiv arbetsmiljö som uppfyller myndigheternas krav.

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar inom följande:

  • CE-märkning

  • Riskanalyser

  • Arbetsmiljö

Våra tjänster.

 
 
 
 
Ni når oss alltid på:
Tel 0708-172380
E-post info@sl-konsult.se

© 2020 By SL-KONSULT